ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ:

Soru 1:Atatürk Milliyetçiliği nedir?

Atatürk Milliyetçiliği; 1924 Anayasası’nın 88. maddesinde ve Atatürk İlkelerinde de belirtilmiş olan, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını dil, kültür ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran milliyetperverlik anlayışıdır.

Osmanlı aydınları Tanzimat’tan sonra Osmanlı milliyetçiliğini savundular, bazıları ümmetçiliğe yöneldi ancak aynı ümmetten olan Arap kavimleri de dış kışkırtmaların da etkisiyle Osmanlı Devleti’nden ve birbirlerinden bağımsız devletlere bölündüler. Dünya Türkçülüğü’nü savunan Turancılık fikri de İttihat ve Terakki Partisi mensuplarınca benimsenmiş milliyetçilik akımlarından biriydi. Enver Paşa bu hayal ile Tacikistan’da öldü.

Atatürk bu akımlardan hiçbirine değer vermedi ve daha sonradan 1982 Anayasası’nda Atatürk Milliyetçiliği olarak isimlendirilen Atatürkçü-Milliyetçi görüşü ortaya koydu.

1982 Anayasasının 2’nci maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti… Atatürk milliyetçiliğine bağlı… bir… devlet”tir. “Milliyetçilik ” ilkesi, ilk defa 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanununun 2’nci maddesine 10 Kanunuevvel 1937 tarih ve 3115 sayılı Kanunla girmiştir. 1961 Anayasa koyucusu, 1924 Teşkilât-ı Esasîye Kanunundaki “milliyetçilik” terimini benimsememiş; onun yerine “millî devlet” terimini kullanmıştır. Kurucu Meclis görüşmelerinde, “milliyetçilik” teriminin “ırkçılık” anlamına çekilebileceğinden endişe duyulmuş ve onun yerine daha nötr olduğu düşünülen “millî devlet ” deyimi kullanılmıştır. 1982 Anayasası da “milliyetçilik” ilkesinin yanlış yorumlara yol açmaması için “Atatürk milliyetçiliği” ifadesini kullanmıştır.

Soru 2: Atatürk Milliyetçiliğine neden ihtiyaç vardır?

  1. .Atama yoluyla devlet organlarına yönetici yapılacak kişilerde bulunması gereken liyakat ölçüsü yapılması.
  2. .Seçim yoluyla seçilecek kişilerde oy vermede aranan liyakat ölçüsü yapılması
  3. .Mili Eğitimin Temel Amaçlarını belirtmek ve uygulamakta liyakat ölçüsü yapılması.
  4. .Ülkü birliğini sağlamakta liyakat ölçüsü yapılması
  5. .Tarih bilinci oluşturmak; Modernleşme, özgürlük ve bağımsızlık bilinci oluşturma bilincini yaymak için kullanmak liyakat ölçüsü yapılması.
  6. .Dil, tarih ve ülkü birliğine liyakat ölçüsü yapılması.
  7. .Siyasi birliktelik sağlamak için yeterlik ölçütü yapılması.

 

Soru 3: Atatürk Milliyetçiliği, Atatürk ümmetçiliği midir?

Soru 4: Kemalizm ve Atatürkçülük arasındaki farklar nedir? Kimler Kemalist, kimler Atatürkçüdür? Neden Atatürkçü Düşünce Derneği var, Kemalist Düşünce Derneği yok?

Merkez sağ parti, Atatürk Milliyetçiliğini ayırmak için Kemalizm mi kullanılıyor?

Soru 5: Türk Milliyetçiliğine dayalı MHP ve Kürt Milliyetçiliğine dayalı BDP gibi partiler Atatürkçülüğe aykırı partiler mi? Yoksa Atatürkçülüğü ırk milliyetçiliğine dayalı savunan partiler mi?

Soru 6: Atatürk Milliyetçiliğinin tek savunucusu, siyasi birliktelik yeri CHP mi? CHP Atatürkçülüğü ırk milliyetçiğine dayandırmayan parti mi?

Soru 7: Merkez sağ parti, Atatürkçülüğü, ırk milliyetçiğine dayandırmayan parti mi? Merkez sağ parti Atatürkçüleri için Kemalist tabiri mi kullanıyor? Yoksa Kemalist tabiri Atatürkçülük değerlerini kavramış bilinçli insan, olgun, âlim kişi anlamında mı kullanıyor?

Soru 8: Atatürk Milliyetçisi olmayan siyasi birtelik partileri var mı, varsa hangileri?

Abdullah Bedeloğlu

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.maviiklimler.net/atatuerk-mllyetcl/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.