BAZ İSTASYONLARI ve SAĞLIĞIMIZI HİÇE SAYANLAR

BAZ İSTASYONLARI ve HAYATIMIZI HİÇE SAYANLAR

 

-Birilerinin ekstradan para kazanması demek,diğer birçoklarının sağlığını kaybetmesi demek ise işte buna en belirgin örnek olarak,son yıllarda birçok bina ve iş yerinin tepesinde mantar gibi türeyen “baz istasyonlarını” ele alabiliriz.

Toplumsal duyarlılığımızı fazlası ile tükettiğimizi göz önünde bulundurduğumuz da, bu mikrodalga kirliliği ile her geçen gün,sağlığımızı zararlarından asla arındıramayacağımız büyük hasarlarla karşı karşıyayız.
-Özellikle yaşlı ve çocukların, hamilelerin daha da zararlı etkilere maruz kaldığı gerçeği ile yüzleştiğimiz de ne devletin ne de milletin kayda değer tedbirler alamadığını görüyoruz.
-Bu en hassas konu siyasilerin gereksiz gündem değiştirmeleri ile nedense ele alınamamakta ve de potansiyel hastalıklara her gün yeni zemin hazırlanmaktadır.

-Herşeye rağmen telekomünikasyon şirketlerinin bir kamu hizmeti verdiğini kabul etmekle beraber, insan sağlığını göz ardı etme ihtimal ya da lüksümüz kesinlikle yoktur. Buna karşın insan sağlığı ve temiz – sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı TC Anayasası ile teminat altına alınmıştır. Anayasamızın 56/I. maddesi ; “ Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. ” 56/II. maddesi “Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. ” demektedir.
-Buna rağmen hızla yayılan tepe istasyonlar rantiyeciliğinde diğer kapısı olmuştur.
-Önlemeğe çalışmak için ferdi gayretler yetersiz kalmış olup;toplumsal ses zaruridir.
-Şimdi ben yaz aylarımı geçirdiğim B…../….. ilçesinde tanık olduğum “baz istasyonlarına” kısaca değineceğim.

“ADALET MÜLKÜN TEMELİDİR” İşte burada…
-yani Kaymakam beyin camının karşısı elini uzatsa baz istasyonlarına dokunabilir …
-Yani C.Başsavcısının makam odasının önündeki bina,başını her kaldırdığında neredeyse değebilir.
-Belediye binasının dibi…
-gözbebeğimiz çocuklarımızın okullarına 10 adım ..
-kamunun her yeri…
-nereye baksam baz istasyonu..
Ben şimdi bu istasyonların sağlık açısından zararlarını da ekleyerek ilgililere gerekli ölçümlerin yaptırılması ve de vatandaşın sağlığını koruyacak tedbirlerin derhal alınması için çağrı da bulunuyorum.
Evet beyler birileri rant elde edecek,oy kaygısı,seçmen korkusu adına birileri susacak.Ama masum vatandaş yıllar içerisinde büyük bedeller ödeyecek.Lütfen bu mikrodalga kirliliğine el atın ve olaya müdahil olun.

Bilim ve Akademi çalışma sonuçlarından bazıları

Baz istasyonlarının sağlığa zararları

• Baz istasyonları tarafından da yayınlanabilen mikrodalgaların dokulara iki temel etkisi bulunmaktadır:
• Mikrodalga dokuları ısıtır. (termal etki)
• Mikrodalga hücrelerin kimyasını bozar (termal olmayan ya da kimyasal etki)
• Mikrodalgaların özellikle ikinci etkisi,yani hücrelerin kimyasını bozarak oluşturduğu etki insan sağlığı açısından önem taşımaktadır. Yapılan araştırmalarda hücrelerin -kimyasal etkiye maruz kalması ile şu sonuçların meydana gelebileceği saptanmıştır:
• Hücrelerde büyük moleküllerin (proteinler vb.) deforme oluşu.
• Hücre zarlarının birbirine yapışması.
• Hücre zarlarında delikler açılması (elektro-porasyon)
• Ca-ATPaz ve Na-K-ATPaz enzimlerinin bozulması sonucu hücre dışına Ca”, Na’ ve K’ kaçışı.
• Sinir zarlarının bozuluşu: Sinir zarlarının bozulması ile REM uykusu adı verilen rüya görmenin azalışı, EEG değişimleri, uykusuzluk, sinirlilik, unutkanlık, depresyon, başağrısı, başdönmesi, Alzheimer, Parkinson, Multipl Skleroz gibi dejeneratif beyin hastalıkları meydana gelir.
• Hücre enzimlerinde bozulmalar.
• DNA tahribi
Atiye DANİŞ

 

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.maviiklimler.net/baz-tasyonlari-ve-saimizi-he-sayanlar/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.