beni on yıl daha seçin

BENİ ON YIL DAHA SEÇİN?!!!… 

“Korkunun ecele faydası yoktur” ne yapsanız olacaklar şartlar çerçevesinde gelişir. Olacakları siz değiştiremezsiniz.

Toplum olarak mazlumun- ezilenin-hor görülenin yanında olur ona sahipleniriz.

Bizi yönetecekleri (seçilmişleri) tecrübe-samimiyet-beceri noktalarını araştırmadan, parti liderine göre veya onların mazlumluğuna göre rast gele seçeriz. Siyasi partilerin liderlik koltuğunda oturan şahıslar, şayet doğal liderlik seviyesindelerse parti içi demokrasiden korkmazlar, ancak liderliği yakalayamayan başkanlar ve diğer seçilenler her yükselen ses karşısında biraz daha ürkerler ve parti içi demokrasiden hep korkarlar. Bunun da faturası daima biz halka çıkmaktadır.

Bizdeki siyaset anlayışı da, bu zamana kadar babadan oğula geçtiği için siyasi kimliğimizi fert bazında yakalayamadık.  

Bu ve buna benzer taassuplarımızdan dolayı genel merkezlerce bizlere dayatılan adayları seçmek durumunda kaldık.

Bu nedenlerledir ki, halktan kopuk-bencil-kendini sevdiremeyen–3-5 memura hükmetme dışında başarısı olmayan vekiller ortaya çıkardık.  Bunlar da secilince kendilerini çok marifetli görerek, elindeki imkanları sindirme gücü olarak kullanmaktadırlar.Fişleme olayı ile gündeme gelen K.Maraş milletvekili Avni Doğan” fişlendik-fişliyoruz, bizleri on yıl daha seçmezseniz çok kötü intikam alırlar” derken bir kesimi ötekileştiriyor.

 Bu ötekileştirmeyi yaparken, partiyi öne çıkartarak, on beş yıllık vekillik az gelmiş olacak ki, bizlere korku salarak, kendisini bir on yıl daha nasıl oralarda tutmanın (seçilmenin) hesabını yapmakta; bunu da farklı ve sonu hesap edilmeyen ucuz söylemlerde aramaktadır.

Toplum kendine hizmet edenleri hiçbir zaman unutmaz ve desteğini esirgemez, yeter ki hizmet edenlerden olmasını bilelim. O zaman korkutmaya-bölmeye-birbirine düşürmeye gerek de kalmayacaktır.

Bu tür söylemleriyle Ak Parti’yi ve kendini zorda bırakan Sayın Vekil yolun bittiğini görmüş olacak ki seçim sonrasında hangi kurumda yönetim kurulu üyeliği alabilirim endişesine düştüğü de dillerde dolaşmaktadır.

Bizleri kutuplara bölerek çatışma noktasına getiren zihniyet korkuyla iş başında kalma çalışması yapan zihniyetin ta kendisidir.Yetmişli yıllarda binlerce gencin ölümüne sebep veren zihniyette bu korkunun üzerinde kendi kimliğini arayan zihniyettir. Dünkü o zihniyetle bu günkünün hiç farkı yoktur.

Şu açık ve net bilinmelidir ki toplum artık oyunlara gelmekten usanmış-korkuyu üstünden atmış kuru gürültülere pabuç bırakmamaktadır.

Onun içindir ki yürekli-hakkın ve hakikatin davasını güden-elini taşın altına koyabilecek ve yarınlara yaşanabilir hizmetler bırakabilecek kişiler adaylık yarışana katılmalıdır.

Bu durumda hem kendileri hem de insanımız kazançlı çıkacaktır.

Bu nedenledir ki biz seçmenlerin de artık sürü mantığıyla hareket etmeyeceğini-sorgulama vazifesini yapacağını herkesin bilmesi ve bu doğrultuda siyaset yapması gereklidir.

11.03.2010

.

Gazi DEDELER  

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.maviiklimler.net/beni-on-yaha-se/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.