KOMŞU

                                         KOMŞU

         Komşu; (birine göre) “Yakın yerde oturan kimse, oturma yerleri yakın olanların birbirlerine göre aldıkları ad; sınır ortaklığı bulunan.” anlamlarına gelen Türkçe bir kelimedir.
          Atalarımız : “ Komşu hakkı, Tanrı hakkı” demişlerdir. Komşular yakın ilişkisi olan kimseler olduklarından daima birbirlerini sevmek ve saymak mecburiyetindedirler. Birbirlerinin ufak tefek hatalarını görmezlikten gelerek hoşgörü içinde olmalıdırlar. Mümkün olduğu kadar komşuları rahatsız ve rencide edecek her türlü hal ve hareketlerden, davranışlardan uzak durmak ve onların sırlarını ifşa etmemek gerekir. Komşular birbirlerine daima muhtaç durumdadırlar. “ Komşu komşunun külüne muhtaçtır.” sözü atalarımız tarafından yerinde söylenmiş bir sözdür.
            Peygamber Efendimiz bir Hadisi şeriflerinde: “ Evden önce komşu, yoldan önce yol arkadaşı, yolculuktan önce yol azığı gereklidir.” demişlerdir.“Ev alma, komşu al.” sözü de bunu doğrular niteliktedir. Kültür seviyesi farklı olanların komşuluk ilişkileri de çok zayıftır. Bu şekilde hasbelkader komşu olanlar birbirlerine gelip gitmezler, belki de hiç konuşmazlar da. Bununla ilgili olarak Nâsır-ı Husrev: “ Kendi seviyende olanı komşu edin.” diyerek bir gerçeği dile getirmiştir. Duyguları, kültürleri, örf ve adetleri, gelenekleri farklı olan kişilerin komşuluk etmeleri de imkansızdır. Bu nedenle büyük şehirlerin varoşlarına öbek öbek aynı ilden gelen insanlar yerleşmişlerdir.
         Kültür seviyeleri düşük cahil insanlar birbirleriyle komşuluk yaparken devamlı bir çatışma içinde olurlar; entelektüel ve münevver kişilerin komşuluklarında ise barbarca duygu ve çatışmaların olmadığı müşahede edilmektedir.
            Devletlerin komşulukları da insanların komşulukları gibidir. Kültür ve refah seviyesi yüksek komşu devletler birbirleriyle sıcak bir çatışmaya girmezlerken, refah ve kültür seviyesi düşük devletler ise olmadık nedenlerden dolayı bir savaşın girdabında dönmektedirler.
            Komşu aile ve komşu devletler arasında tatlı ve zararsız bir rekabet olmalıdır. Ama bu hiçbir zaman düşmanlık seviyesine ulaşmamalıdır. Kendi hürriyetiniz başkalarının hürriyetinin başladığı yerde bitmelidir.
            Satırlarımızı şu güzel atasözüyle bitirelim.
            “ Komşunun tavuğu komşuya kaz gibi, komşunun karısı komşuya kız gibi görünürmüş.” 

(Şükrü ÖKSÜZ)

You can leave comments by clicking here, leave a trackback at http://wp.maviiklimler.net/komu/trackback/ or subscibe to the RSS Comments Feed for this post.